Elven language
The elven alphebet
alph_elven.jpg

Elven is a language related to sylvan language and gnome language. It is spoken by sylvan elves and commonly by druids, arcane scholars and historians.

Phrases


Common Elven
Yes Ie
No Na
Hello Shwmae, S'mae?
Goodbye Hwyl, Hwyl fawr
Sorry Mae'n ddrwg 'da fi/gen i
Thank you Diolch / Diolch yn fawr
Help! Helpwch fi!
elven bow bwaffon
Quilus (the fallen moon) Lhore
glade cat lanercath
gnoll cinbin
Gloomshine Forest Tir Ddreigiau
stone circle cylch cerrig
River Caras Afon Carwas
river afon
night nos
star seren
king elk brelain
king brenin
queen brenhines
prince tywysog
princess tywysoges
moonstone careguad
barbarian anwar
rage ríastrad
Pierces the Night Rhongomyniad
Lake llyn
island ynys
Merrow Maro-Morgen
animal anadl
death hunt Angau Helfa
druid drwyd
Wood fairies hysbren
ranger thynian
yakul arthynlich
orc arch
Twilithe tylwyth
Thantena Forest Ddyn Ffanr
tiefling diawliaid
ghost ysbryd
elven hound cŵnteg
Elf Blood hanghenfil
lycanthropy lycanthropedd
fey tylwyth teg
dwarf faga
redemption adbrynu
magic myth
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License